• на (предл.) маса (имн.)
 • од (предл.) маса (имн.)
 • по (предл.) маса (имн.)
 • врз (предл.) маса (имн.)
 • до (предл.) маса (имн.)
 • кон (предл.) маса (имн.)
 • под (предл.) маса (имн.)
 • во (предл.) маса (имн.)
 • крај (предл.) маса (имн.)
 • околу (предл.) маса (имн.)
 • зад (предл.) маса (имн.)
 • преку (предл.) маса (имн.)
 • пред (предл.) маса (имн.)
 • кај (предл.) маса (имн.)
 • меѓу (предл.) маса (имн.)
 • над (предл.) маса (имн.)
 • наместо (предл.) маса (имн.)
 • покрај (предл.) маса (имн.)
 • со (предл.) маса (имн.)
 • сред (предл.) маса (имн.)
 • за (предл.) маса (имн.)
 • накај (предл.) маса (имн.)
 • помеѓу (предл.) маса (имн.)