• во (предл.) магацин (имн.)
  • на (предл.) магацин (имн.)
  • од (предл.) магацин (имн.)