• од (предл.) депо (имн.)
  • со (предл.) депо (имн.)