• на (предл.) број (имн.)
  • во (предл.) број (имн.)
  • по (предл.) број (имн.)
  • со (предл.) број (имн.)
  • за (предл.) број (имн.)
  • според (предл.) број (имн.)
  • од (предл.) број (имн.)
  • без (предл.) број (имн.)
  • кон (предл.) број (имн.)
  • над (предл.) број (имн.)
  • под (предл.) број (имн.)