• во (предл.) амбар (имн.)
  • зад (предл.) амбар (имн.)
  • на (предл.) амбар (имн.)
  • по (предл.) амбар (имн.)
  • со (предл.) амбар (имн.)
  • в (предл.) амбар (имн.)
  • кај (предл.) амбар (имн.)
  • над (предл.) амбар (имн.)
  • од (предл.) амбар (имн.)
  • под (предл.) амбар (имн.)
  • пред (предл.) амбар (имн.)