• за (предл.) алергија (имн.)
  • на (предл.) алергија (имн.)
  • против (предл.) алергија (имн.)