• ден (имн.) изутрина (прил.)
  • рана (имн.) изутрина (прил.)
  • сонце (имн.) изутрина (прил.)
  • час (имн.) изутрина (прил.)