• време (имн.) чаша (имн.)
  • земјанин (имн.) чаша (имн.)
  • крадено (имн.) чаша (имн.)
  • масиче (имн.) чаша (имн.)
  • мие (имн.) чаша (имн.)
  • пета (имн.) чаша (имн.)
  • подигне (имн.) чаша (имн.)
  • рака (имн.) чаша (имн.)
  • редица (имн.) чаша (имн.)
  • чукнува (имн.) чаша (имн.)