• вид (имн.) склад (имн.)
  • волја (имн.) склад (имн.)