• агол (имн.) маса (имн.)
  • соба (имн.) маса (имн.)
  • билјард (имн.) маса (имн.)
  • затвореник (имн.) маса (имн.)
  • кој (имн.) маса (имн.)
  • кундак (имн.) маса (имн.)
  • параноик (имн.) маса (имн.)
  • пинг-понг (имн.) маса (имн.)
  • средина (имн.) маса (имн.)