• час (имн.) изутрина (имн.)
  • ден (имн.) изутрина (имн.)