• автобус (имн.) број (имн.)
 • молив (имн.) број (имн.)
 • апартман (имн.) број (имн.)
 • барака (имн.) број (имн.)
 • бирање (имн.) број (имн.)
 • востание (имн.) број (имн.)
 • година (имн.) број (имн.)
 • драгоцен (имн.) број (имн.)
 • жител (имн.) број (имн.)
 • кабина (имн.) број (имн.)
 • клупа (имн.) број (имн.)
 • низа (имн.) број (имн.)
 • останат (имн.) број (имн.)
 • патика (имн.) број (имн.)
 • пегла (имн.) број (имн.)
 • предмет (имн.) број (имн.)
 • рекордерка (имн.) број (имн.)
 • столб (имн.) број (имн.)
 • цел (имн.) број (имн.)