• Америка (имн.) ма (изв.)
  • вадар (имн.) ма (изв.)