• другар (имн.) стрела (гл.)
  • засечка (имн.) стрела (гл.)
  • оружје (имн.) стрела (гл.)
  • победник (имн.) стрела (гл.)
  • срце (имн.) стрела (гл.)
  • црква (имн.) стрела (гл.)
  • шума (имн.) стрела (гл.)