• јабана (имн.) е (гл.)
  • јабана (имн.) загине (гл.)
  • јабана (имн.) кине (гл.)