• ѕверка (имн.) во (предл.)
  • ѕверка (имн.) на (предл.)
  • ѕверка (имн.) со (предл.)