• чаша (имн.) бев (гл.)
 • чаша (имн.) има (гл.)
 • чаша (имн.) наздрави (гл.)
 • чаша (имн.) треба (гл.)
 • чаша (имн.) бил (гл.)
 • чаша (имн.) влезе (гл.)
 • чаша (имн.) е (гл.)
 • чаша (имн.) лета (гл.)
 • чаша (имн.) може (гл.)
 • чаша (имн.) плива (гл.)
 • чаша (имн.) преврти (гл.)
 • чаша (имн.) прикладе (гл.)