• стрела (имн.) како (прил.)
  • стрела (имн.) баш (прил.)
  • стрела (имн.) веќе (прил.)
  • стрела (имн.) воопшто (прил.)
  • стрела (имн.) одгоре (прил.)
  • стрела (имн.) право (прил.)
  • стрела (имн.) токму (прил.)