• стрела (имн.) на (предл.)
  • стрела (имн.) од (предл.)
  • стрела (имн.) во (предл.)
  • стрела (имн.) до (предл.)
  • стрела (имн.) кон (предл.)
  • стрела (имн.) по (предл.)