• стрела (имн.) бев (гл.)
  • стрела (имн.) господари (гл.)
  • стрела (имн.) лебди (гл.)
  • стрела (имн.) може (гл.)
  • стрела (имн.) продира (гл.)
  • стрела (имн.) фрчи (гл.)