• развлекување (имн.) во (предл.)
  • развлекување (имн.) на (предл.)