• основа (имн.) идентичен (прид.)
  • основа (имн.) скриен (прид.)
  • основа (имн.) спокоен (прид.)
  • основа (имн.) спротивставен (прид.)