• магацин (имн.) со (предл.)
  • магацин (имн.) за (предл.)
  • магацин (имн.) од (предл.)
  • магацин (имн.) на (предл.)