• воин (имн.) и (сврз.)
  • воин (имн.) или (сврз.)