• воин (имн.) во (предл.)
  • воин (имн.) од (предл.)