• број (имн.) не (чест.)
  • број (имн.) ќе (чест.)
  • број (имн.) и (чест.)