• број (имн.) задолжително (прил.)
  • број (имн.) заедно (прил.)
  • број (имн.) колкумина (прил.)
  • број (имн.) околу (прил.)
  • број (имн.) постојано (прил.)