• амбар (имн.) во (предл.)
  • амбар (имн.) за (предл.)
  • амбар (имн.) на (предл.)
  • амбар (имн.) со (предл.)
  • амбар (имн.) кај (предл.)
  • амбар (имн.) покрај (предл.)
  • амбар (имн.) пред (предл.)