• алергија (имн.) на (предл.)
  • алергија (имн.) од (предл.)