• ма (изв.) ајде (чест.)
  • ма (изв.) барем (чест.)
  • ма (изв.) еве (чест.)
  • ма (изв.) мори (чест.)