• ма (изв.) американски (прид.)
  • ма (изв.) мртов (прид.)