• ма (изв.) глуп (имн.)
  • ма (изв.) другар (имн.)
  • ма (изв.) мера (имн.)
  • ма (изв.) милина (имн.)
  • ма (изв.) пари (имн.)
  • ма (изв.) тета (имн.)