• ма (изв.) каков (зам.)
  • ма (изв.) кој (зам.)
  • ма (изв.) ви (зам.)
  • ма (изв.) ти (зам.)