• ма (изв.) даде (гл.)
  • ма (изв.) нема (гл.)
  • ма (изв.) има (гл.)
  • ма (изв.) објави (гл.)
  • ма (изв.) погледне (гл.)
  • ма (изв.) покрие (гл.)
  • ма (изв.) си (гл.)
  • ма (изв.) слуша (гл.)