• некој (зам.) важен (прид.)
  • се (зам.) важен (прид.)
  • тој (зам.) важен (прид.)
  • некаков (зам.) важен (прид.)
  • секаков (зам.) важен (прид.)
  • секој (зам.) важен (прид.)
  • таа (зам.) важен (прид.)
  • таков (зам.) важен (прид.)
  • јас (зам.) важен (прид.)