• таа (зам.) основа (имн.)
  • сите (зам.) основа (имн.)
  • ги (зам.) основа (имн.)
  • кој (зам.) основа (имн.)
  • ова (зам.) основа (имн.)
  • оваа (зам.) основа (имн.)
  • чијшто (зам.) основа (имн.)