• некој (зам.) доза (имн.)
  • секој (зам.) доза (имн.)
  • таа (зам.) доза (имн.)
  • таков (зам.) доза (имн.)
  • чиј (зам.) доза (имн.)