• ги (зам.) гради (имн.)
  • овие (зам.) гради (имн.)
  • се (зам.) гради (имн.)
  • ја (зам.) гради (имн.)