• ја (зам.) цица (гл.)
  • го (зам.) цица (гл.)
  • ги (зам.) цица (гл.)
  • ме (зам.) цица (гл.)
  • се (зам.) цица (гл.)