• ги (зам.) хуманизира (гл.)
  • го (зам.) хуманизира (гл.)