• се (зам.) распраша (гл.)
  • го (зам.) распраша (гл.)
  • ги (зам.) распраша (гл.)
  • ме (зам.) распраша (гл.)
  • нѐ (зам.) распраша (гл.)
  • ја (зам.) распраша (гл.)