• тој (зам.) побрза (гл.)
  • јас (зам.) побрза (гл.)
  • го (зам.) побрза (гл.)
  • сите (зам.) побрза (гл.)
  • таа (зам.) побрза (гл.)
  • тоа (зам.) побрза (гл.)
  • ѝ (зам.) побрза (гл.)