• се (зам.) исползува (гл.)
  • ги (зам.) исползува (гл.)
  • го (зам.) исползува (гл.)
  • ја (зам.) исползува (гл.)
  • нешто (зам.) исползува (гл.)