• го (зам.) злоупотреби (гл.)
  • ја (зам.) злоупотреби (гл.)
  • ги (зам.) злоупотреби (гл.)
  • те (зам.) злоупотреби (гл.)