• се (зам.) зборува (гл.)
 • му (зам.) зборува (гл.)
 • го (зам.) зборува (гл.)
 • си (зам.) зборува (гл.)
 • ми (зам.) зборува (гл.)
 • кој (зам.) зборува (гл.)
 • им (зам.) зборува (гл.)
 • што (зам.) зборува (гл.)
 • ѝ (зам.) зборува (гл.)
 • ти (зам.) зборува (гл.)
 • тој (зам.) зборува (гл.)
 • ви (зам.) зборува (гл.)
 • ни (зам.) зборува (гл.)
 • сите (зам.) зборува (гл.)
 • таа (зам.) зборува (гл.)
 • ја (зам.) зборува (гл.)
 • јас (зам.) зборува (гл.)
 • ги (зам.) зборува (гл.)
 • нешто (зам.) зборува (гл.)
 • себе (зам.) зборува (гл.)
 • кого (зам.) зборува (гл.)
 • којшто (зам.) зборува (гл.)
 • некој (зам.) зборува (гл.)
 • ние (зам.) зборува (гл.)
 • тоа (зам.) зборува (гл.)
 • нас (зам.) зборува (гл.)
 • сешто (зам.) зборува (гл.)
 • вие (зам.) зборува (гл.)
 • еден (зам.) зборува (гл.)
 • кое (зам.) зборува (гл.)
 • мене (зам.) зборува (гл.)
 • него (зам.) зборува (гл.)
 • нив (зам.) зборува (гл.)
 • нѐ (зам.) зборува (гл.)
 • сам (зам.) зборува (гл.)
 • себеси (зам.) зборува (гл.)
 • сет (зам.) зборува (гл.)
 • сѐ (зам.) зборува (гл.)
 • тебе (зам.) зборува (гл.)
 • тие (зам.) зборува (гл.)
 • штогоде (зам.) зборува (гл.)