• го (зам.) запраша (гл.)
  • се (зам.) запраша (гл.)
  • ме (зам.) запраша (гл.)
  • ја (зам.) запраша (гл.)
  • ги (зам.) запраша (гл.)
  • те (зам.) запраша (гл.)
  • нѐ (зам.) запраша (гл.)
  • тебе (зам.) запраша (гл.)