• го (зам.) забрза (гл.)
  • ги (зам.) забрза (гл.)
  • се (зам.) забрза (гл.)
  • ја (зам.) забрза (гл.)
  • ме (зам.) забрза (гл.)