• ги (зам.) експлоатира (гл.)
  • го (зам.) експлоатира (гл.)
  • нѐ (зам.) експлоатира (гл.)
  • се (зам.) експлоатира (гл.)
  • ја (зам.) експлоатира (гл.)