• се (зам.) бие (гл.)
 • го (зам.) бие (гл.)
 • ги (зам.) бие (гл.)
 • ме (зам.) бие (гл.)
 • му (зам.) бие (гл.)
 • им (зам.) бие (гл.)
 • те (зам.) бие (гл.)
 • ја (зам.) бие (гл.)
 • ѝ (зам.) бие (гл.)
 • мене (зам.) бие (гл.)
 • ми (зам.) бие (гл.)
 • што (зам.) бие (гл.)
 • нас (зам.) бие (гл.)
 • неа (зам.) бие (гл.)
 • ни (зам.) бие (гл.)
 • нѐ (зам.) бие (гл.)
 • си (зам.) бие (гл.)