• бев (гл.) изутрина (прил.)
  • донесе (гл.) изутрина (прил.)
  • отиде (гл.) изутрина (прил.)
  • почне (гл.) изутрина (прил.)
  • стане (гл.) изутрина (прил.)
  • умре (гл.) изутрина (прил.)